Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.

Codi de conveni: 08002545011994

Data de publicació: 19/06/2023

Àmbit territorial: Aquest conveni s'aplicarà a tots els treballadors/es de Barcelona i la seva província

SMI

Que el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, fixa el salari mínim interprofessional per al any 2023, segons consta publicat a BOE núm. 39 de data 15 de febrer de 2023, en import de 1.080 EUR mensuals i en 15.120,00 EUR/any.

Acords

1- Adequar l'import del salari per als contractes de formació i l'aprenentatge de primer, segon i tercer, segons el que disposa l'article 42.1 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, a la nova normativa d'obligat compliment.

2- Adequar l'import del salari per als contractes de formació en alternança de 1r i 2n any, segons el que disposa l'article 42.3 del vigent conveni, a la nova normativa d'obligat compliment.

 

                                                                                                 » Per accedir a l'acord, cliqueu aquí

 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org