Acord d'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2021, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registra i publica l'Acord d'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2021, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.

Codi de conveni: 99005585011900

Data de publicació: 09/12/2021

Acord: es sol·licita la intervenció de la Comissió, conforme al que s'estableix en l'article 108.1.g) del VI Conveni General del Sector de la Construcció (VI CGSC) a fi d'elaborar les taules salarials corresponents a l'any 2021 del Conveni Col·lectiu Provincial de Treball de la Construcció i Obres Públiques de Barcelona, aplicant a les taules del 2020 l'increment del 2,5% conforme al qual s'estableix en l'article 52 del VI CGSC, tot això amb efecte des del dia 1 de gener del respectiu any.

Aquesta Comissió entén que, respecte dels conceptes de dieta, mitja dieta i quilometratge no és competent en virtut de l'article 52.2 del Conveni General del Sector de la Construcció.

Quant al contingut de la consulta formulada respecte dels plusos de transport i desgast d'eines no s'arriba a acord.

» Per accedir a la Resolució, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org