Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques | Calendari laboral per a l’any 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2022.

Codi de conveni: 08001065011994

Data de publicació: 16/12/2021

Acord:

D’acord amb la competència conferida per l’article 38.2 del vigent Conveni col·lectiu, aquesta Comissió acorda establir el Calendari Laboral per a l’any 2022 en els següents termes:

Les festes oficials son:

1 de gener (Cap d’any)

6 de gener (Reis)

15 d’abril (Divendres Sant)

18 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

6 de juny (Segona Pasqua).

24 de juny (Sant Joan).

15 d’ agost (L’Assumpció)

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (Immaculada Concepció)

26 de desembre (Sant Esteve)

Jornades d’ajust per excés d’hores (ponts), son: 7 de gener, 14 d’abril, 31 d’octubre, 9 i 30 de desembre.

La jornada anual per l’any 2022 es fixa en 1736 hores, que equival a 217 dies de treball efectiu.

Aquest Calendari es orientatiu i ha estat confeccionat fixant com dates de vacances del 1 al 30 d’agost, ambdós inclosos. Aquets afectes, no es considerarà com a vacances el 15 d’agost. De conformitat amb el que estableix el conveni col·lectiu, les vacances anuals retribuïdes serà de 30 dies naturals, dels quals 21 dies hauran de ser laborables. Aquest es poden distribuir en períodes d’ almenys 10 dies laborables, i iniciant-se en qualsevol cas en dia laborable que no sigui divendres.

La Festa del Patró es realitzarà el 13 de juny, i els tres dies festius de Nadal seran el 27, 28 i 29 de desembre.

Manca assignar les dues festes locals a proposta dels municipis respectius. En el supòsit de què les festes locals coincideixin amb dissabte, diumenge o qualsevol dels festius pactats en el calendari laboral, es traslladarà al primer dia laborable següent llevat de pacte en contrari en l’àmbit de l’empresa.

L’horari de treball fixat en els centres de treball d’obra per l’any 2022 serà de dilluns a divendres, de 08.00 a 13.00 i de 14.00 a 17.00 hores excepte en aquelles empreses que haguessin pactat un altre amb anterioritat a la data d’efectes, o que pactin un altre de diferent. Tanmateix s’exclou d’aquest horari en els treballadors que realitzin la seva jornada a torns i els que la realitzin en jornada nocturna.

» Per accedir el calendari 2022, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org