Conveni col·lectiu general d'àmbit nacional per al sector d'aparcaments i garatges

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registren i publiquen la revisió i taules salarials per a l'any 2021.

Codi de conveni: 99011445011900

Data de publicació: 23/11/2021

Àmbit territorial: El present Conveni és aplicable en tot el territori de l'Estat espanyol.

Acord: En aplicació del que es disposa en l'article 19.4 del Conveni, havent estat l'IPC real general de l'any 2020 d'un -0,5%, no escau revisar els salaris mínims de garantia recollits en l'article 54 del Conveni, per a l'any 2021.

S'adjunta el text de la Resolució amb la corresponent taula salarial per a 2021, si bé sense canvis sobre la preexistent.

» Per accedir el text, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org