Text del Conveni col·lectiu del Comerç metall i Taules 2020 - 2021 (Signat Pendent de Publicar)

Us adjunto el text i taules salarials del Conveni del sector del Comerç Metall 2020 - 2021.

Codi de conveni: 08000765011993

Data de publicació: PENDENT DE PUBLICACIÓ

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable a tot el territori de la província de Barcelona.

Jornada: Per als anys, 2020 i 2021 la jornada laboral serà de 1.780 hores anuals de treball efectiu.

Clàusula Transitòria primera: Meritació i pagament al desembre 2020: El mes de desembre de 2020, es reportarà amb caràcter exclusiu en aquest mes, una quantitat de pagament únic, denominat “pagament únic des. 2020” per a cadascun dels grups professionals, que es farà efectiu en la nòmina del referit mes de desembre, i els imports del qual es reflecteixen en la taula que trobareu dins el text del conveni.

 

» Per accedir text del conveni pendent de publicar, cliqueu aquí
» Per accedir a les taules 2020 signades pendents de publicar, cliqueu aquí
» Per accedir a les taules 2021 signades pendents de publicar, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org