Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta - Calendari 2021

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària relatiu al calendari laboral per a l'any 2021.

Codi de conveni: 08005785011994

Data de publicació: 15/01/2021

Àmbit territorial: El present Acord serà aplicable a tot el territori de la província de Barcelona.

Acord: Tal i com estableix l'article 21 del Conveni, s'ha elaborat el Calendari Laboral orientatiu per 2021, i que es recomanat per les empreses de la província de Barcelona.

 

» Per accedir el calendari Laboral per a l'any 2021, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org