Conveni col·lectiu nacional del cicle de comerç del paper i arts gràfiques

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució per la qual es registra i publica l'acord de revisió salarial per a l'any 2021 i les corresponents taules salarials.

Codi de conveni: 99001105011981

Data de publicació: 10/03/2021

Àmbit territorial: La present resolució serà aplicable a tot el territori de l'estat Espanyol

Taules salarials 2021: es procedeix a donar compliment a l'article 27 del Conveni Col·lectiu citat referent a la revisió salarial per al pagament de salaris del 2021.

Textualment l'article 27 estableix: «Clàusula de revisió salarial 2021: S'estableix una revisió salarial anual en referència a l'IPC real de l'any 2020. Si l'IPC real de 2020 supera el percentatge previst per a l'any 2021 (0,75%) d'increment salarial, s'abonarà amb caràcter retroactiu des d'1 de gener de 2021 amb el límit d'1,5%».

L'IPC definitiu de 2020 ha resultat ser el -0,5, per la qual cosa no procedeix revisió de la taula salarial prevista en el conveni per a l'any 2021 i com a conseqüència queda com a definitiva la que s'incorpora a la present resolució.

» Per accedir text de la resolució, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org