Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada - Treball a distància

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya, relatiu al treball a distància.

Codi de conveni: 79100215012020

Data de publicació: 20/09/2021

Àmbit territorial: El present Conveni col·lectiu és aplicable a tots els centres de treball ubicats a Catalunya.

Acord general de treball a distància

Després de la declaració de l'estat d'alarma i a fi de reduir l'exposició i probabilitat de contagi per COVID-19, garantint alhora la continuïtat de l'activitat empresarial i les relacions laborals, les empreses van aplicar mecanismes alternatius que evitessin la presència física, com el treball a distància.

És intenció d'ambdues parts mantenir aquest tipus de treball amb l'ànim d'optimitzar la relació entre temps de treball i vida personal i familiar, que facilitaran la flexibilitat establint-se els principis generals que regiran el treball a distància (TAD) a les empreses d'aquest sector de l'ensenyament i formació no reglada de Catalunya.

» Per accedir el text amb la Resolució, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org