Conveni col·lectiu del sector de Grans Magatzems 2021 - 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació Conveni col·lectiu del sector de Grans Magatzems pels anys 2021 - 2022.

Codi de conveni: 99002405011982

Data de publicació: 11/06/2021

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable a tot el territori de l'Estat Espanyol.

Àmbit temporal: La vigència general del present Conveni s'iniciarà a partir de gener de 2021, finalitzant el 31 de desembre de 2022 excepte per a les matèries que tinguin una vigència específica expressada en el mateix Conveni.

Increment Salarial 2021 i 2022. Increment Salarial Fix.

Any 2021: les Taules definitives recollides en l'article 22.1 d'aquest conveni col·lectiu s'han incrementat en un 1% respecte a l'any anterior, i tindran efectes des de l'1 de gener d'aquest exercici.

Any 2022: Les Taules definitives de l'any 2021 (les Taules de l'article 22.1) s'incrementaran, amb data d'efectes del dia 1 de gener de 2022 en un 1%.

Jornada màxima: La jornada de treball efectiu màxima laboral convencional anual, a partir de 01/01/2021 serà de 1770 hores de treball efectiu.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org