Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, l'Ordre EMT/138/2021, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2022.
Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2022 les següents:

1 de gener (Cap d'any)

• 6 de gener (Reis)

• 15 d'abril (Divendres Sant)

• 18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

• 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)

• 24 de juny (Sant Joan)

• 15 d'agost (l'Assumpció)

• 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

• 1 de novembre (Tots Sants)

• 6 de desembre (Dia de la Constitució)

• 8 de desembre (La Immaculada)

• 26 de desembre (Sant Esteve)

Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran).

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org