Conveni d’ensenyament i formació no reglada

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la resolució TSF/1225/2021, de 13 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord derivat del Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya

Codi de conveni: 79100215012020

Data de publicació: 04/05/2021

Àmbit territorial: El present acord serà d'aplicació en tot el territori de la comunitat autonòmica de Catalunya.

Acord derivat del Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya:

Creació de la Comissió negociadora del I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya i establiment del contingut mínim necessari que han de contemplar els plans d'igualtat.

D'acord amb l'establert en el paràgraf 2n de la citada Disposició Addicional, acordem per a les empreses afectades per aquest Conveni, el desenvolupament mínim necessari que han de contemplar en els Plans d'Igualtat.

» Per accedir el text amb l'acord, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org