Conveni de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment -Taules

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona.

Codi de conveni: 08001755011994

Data de publicació: 22/01/2021

Àmbit territorial: El present Acord serà aplicable a tot el territori de la província de Barcelona.

Signatura de les taules salarials definitives any 2019: D’acord amb els pactes en el Conveni provincial en la seva disposició final primera, una vegada conegut l’increment del consum de ciment corresponent a l’any 2019 en que l’augment és de 1.295,854 tn, li correspon un increment de l’1,50% sobre les taules definitives de l’any 2018, amb vigència de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.

Taules salarials any 2020: Les taules definitives de l’any 2019 serviran de partida per a les taules de l’any 2020, a l’espera de les taules definitives una vegada es conegui l’increment del consum de ciment de l’any 2020.

Pagament endarreriments any 2019: Per afavorir el càlcul a les empreses, s’acorda que els endarreriments generals des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, s’abonaran a tots els treballadors afectats per aquest Conveni, en forma de pagament únic i igual per a tots en la quantia següent:

*Règim a temps: 309,00 EUR

*Règim a incentiu: 316,00 EUR

A la publicació de les taules, l’empresa i els treballadors s’han de posar d’acord en la data de cobrament d’aquests endarreriments.

» Per accedir el text amb les taules salarials, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org