Correcció d'errades del Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la correcció d'errades de la Resolució TSF/1396/2020, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya.

Codi de conveni: 79100215012020

Data de publicació: 09/09/2021

Àmbit territorial: El present Conveni afectarà a tot el territori de Catalunya.

Disposar la correcció d'errades de la versió castellana del text del conveni esmentat, de manera que:

A l'article 5. Composició i Funcionament de la Comissió paritària, a la fi del paràgraf 5,

on diu:

"Correu electrònic cparitaria@catormacio.org"

ha de dir:

"Correu electrònic cparitaria@catformacio.org"

» Per accedir a la correcció d'errades, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org