Fiscal, Financer i Jurídic

Equip d'assessorament

En l'activitat empresarial qualsevol moviment sempre té repercussions jurídiques i financeres. De vegades aquestes repercussions són molt evidents i, d'altres, estan ocultes sota l'enorme reglamentació del sector econòmic i judicial.

Els nostres professionals avaluen constantment el mercat i la seva reglamentació. Els assessors disposen d'un exhaustiu coneixement de les lleis i les seves continuades renovacions o ampliacions.

Xavier López

Assessor Fiscal

Enric Rius

Assessor Financer

Sebastià García

Assessor en Gestió Econòmica, Costos, Marges i Rendibilitat

Àlex d'Espona

Assessor en Serveis de Finançament

Sebastià Garcia

Assessor en compres i aprovisionaments

Margarida Rodriguez

Assessora en Dret Urbanístic i Immobiliari

José Luís Martínez

Assessor en Contractació Administrativa

Juan Pedro Hoya

Assessor Jurídic d'Assegurances

Anna Santaulària

Assessora Mercantil i Civil