Compres i Aprovisionaments

Sebastià Garcia

Assessor en compres i aprovisionaments

Des d'aquesta àrea t'oferim:

Diagnosi i adaptació del Departament de Compres pel compliment de la Norma UNE 15896 

Compres de Valor Afegit i Norma de Gestió de Compres CWA 15896. 

Millora de la gestió de Compres per augmentar la rendibilitat i liquiditat de l’empresa. 

Plans de millora i optimització de costos de compres. 

Anàlisi  i resolució de conflictes amb proveïdors i subministradors. 

Polítiques i procediments de Compres i Aprovisionaments. 

Gestió de riscos de Compres i Proveïdors. 

Anàlisi de mercats de compres i localització d’ofertants. 

Organització de l’àrea de Compres i Aprovisionaments. 

Acompanyament i mentorització de la gestió de compres actual. 

Gestió, millora i optimització d’estocs. 

Plans de millora i optimització de despeses. 

Auditories de Despeses. 

Processos de recerca i localització de proveïdors alternatius. 

Plantejaments de Negociació amb Proveïdors. 

Confecció de peticions i anàlisi d’ofertes de proveïdors. 

Preparació d’especificacions per a proveïdors. 

Gestió per categories de Compres. 

Anàlisi i investigació de mercats de compres. 

Compres d’immobilitzat i inversions productives. 

Organització de rutines d’aprovisionament.

Soci Fundador i Director General de GBIE Global Business Inputs Experts. Expert europeu homologat en la correcta aplicació de la Norma Europea de Compres CWA15896 i de la Norma Espanyola de Compres UNE15896, com a compres de valor afegit.

Professional directiu expert en gestió avançada de Compres i Aprovisionaments, especialitzat en gestió del canvi y professionalització de les àrees de Compres de tot tipus d’empreses, sectors i dimensions, amb l’objectiu  de maximitzar l’aportació de valor en aquesta area a l’Empresa, tant a nivell estratègic, econòmic, financer i operacional.

Professor de Gestió de Compres Avançades (Estratègia i Tàctica de Compres), Aprovisionaments, Gestió Econòmica i Financera per Compradors i Economia d’Empresa als masters de Supply Chain de EUNCET i EAE.