Fiscal

Xavier López

Assessor Fiscal

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Formació especialitzada en IVA i règim fiscal de les entitats sense afany de lucre. Membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya i de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció d’Empreses.

• Fiscalitat en IRPF.

• Societats: Reglamentació i règims especials.

• Impostos indirectes; IVA, ITP i AJD.

• Comptabilitat. Criteris i registres.

• Planificació fiscal societària.

• Requeriments i inspeccions.

• Procediment operacions vinculades.

• Valoracions de negoci i empresa.

• Inici de nova activitat.

• Successió empresarial. Continuïtat i/o traspàs.

• Impost successions i donacions.

• Impostos i recàrrecs no estatals. Taxes.

• Classificacions empresarials.