Mercantil i Civil

Anna Santaulària

Assessora Mercantil i Civil

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, estudis d’analista econòmic financer i d’especialista en dret de Societari acreditats pel Col·legi de Registradors Mercantils. Experiència en l’àmbit de la contractació civil i mercantil, tot tipus d’operacions societàries i relatives a entitats sense afany de lucre, associacions i fundacions. La seva activitat professional s’ha especialitzat en els acords i processos d’inversió en companyies, compravenda d’aquestes i d’unitats productives, assessorament als òrgans de gestió de diverses entitats, especialment com a Secretaria en el consell d’administració de companyies del sector farmacèutic, conflictes entre socis i l’assessorament en el desenvolupament i contractació de companyies i projectes de component tecnològic.  

• Contractes civils de tot tipus.

• Contractes mercantils de tot tipus.

• Contractes sobre immobles.

• Reclamacions d’impagats i de compliment d’obligacions.

• Concursos de creditors.

• Entitats sense afany de lucre: Associacions i Fundacions.

• Constitució de societats civils i mercantils.- Dissolució de societats civils i mercantils.

• Augments i reduccions de capital.

• Modificacions estatutàries.

• Fusions, escissions, transformacions i modificacions estructurals.

• Contractes i processos d’inversió.

• Compravenda de companyies i unitats productives.

• Acords parasocials.

• Conflictes entre socis.