Gestió Econòmica, Costos, Marges i Rendibilitat

Sebastià García

Assessor en Gestió Econòmica, Costos, Marges i Rendibilitat

A la Cecot oferim un diagnòstic previ gratuït de Margin Management per a les nostres empreses associades a través del nostre assessor de Gestió Econòmica, Sebastià Garcia i Domènech. Amb aquest diagnòstic obtindreu una visió inicial del nivell del vostre Margin Management, recomanacions per millorar aquesta gestió i les prioritats més importants d'aquestes millores.

Encarregueu el diagnòstic gratuït del vostre Margin Management.

»Sol·licitar diagnòstic 

Els diagnòstics es realitzarant per ordre de sol·licitud.

Director General de García Basco Iniciativas Empresariales. Assessora des de fa més de 10 anys a empresaris, comerciants i autònoms a millorar la seva eficàcia econòmica com activitat i la seva eficiència com a organització, per elevar la seva productivitat i la seva competitivitat, augmentant els marges i, per tant, protegint la rendibilitat i la liquiditat dels seus negocis, mitjançant l'aplicació de les eines de gestió econòmica més avançades adaptades a l'entorn Pime i augmentant el nivell de professionalització de la gestió d'aquestes empreses. Professor i formador d'Economia d'Empresa i Gestió Econòmica en distintes Institucions i Entitats, és també Director General de Global Business Inputs Experts i assessor de Compres i Aprovisionaments de Cecot.

• Entendre com genera els resultats l'empresa. Palanques de Rendibilitat i Cash Flow

• Determinació i anàlisis de rendibilitats per productes, games, mercats, clients o ubicacions, etc.

• Com calcular i dissenyar correctament els escandalls de costos industrials i comercials i polítiques de fixació de preus competitives.

• Com fer l'anàlisi de costos de la nostra Empresa eficaçment

• Càlcul de marges (bruts, variables, per canal, etc.)

• Seguiment de Vendes i Ingressos i la seva Rendibilitat.

• Determinació del Rendiment Econòmic de l'activitat.

• Estudis de comparació econòmica entre l'empresa, la competència i/o el sector

• Elaboració de plans de viabilitat per empreses en funcionament. Valoració de l'empresa.

• Augment de la rendibilitat a partir de la millora de la productivitat de l'empresa. Plans de millora de l'eficiència econòmica de l'empresa

• Gestió i millora dels costos directes i indirectes

• Anàlisi d'eficiència de l'estructura indirecta de l'empresa

• Elaboració i seguiment de quadres de comandament. Anàlisi definició dels Indicadors adients per cada Empresa.

• Disseny de sistemes de control de la gestió econòmica de l'empresa

• Anàlisi i gestió de la capacitat de generació de liquiditat de l'empresa. Monitoratge del Cash-Flow.

• Disseny dels sistemes de planificació: pressupostos, centres de responsabilitat, etc.

• Disseny i elaboració del reporting a la direcció i usuaris externs.