Contractació Administrativa

José Luís Martínez

Assessor en Contractació Administrativa

» Butlletí de Licitacions Públiques - 14/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 13/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 10/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 09/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 08/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 07/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 06/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 03/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 02/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 01/02/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 31/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 30/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 27/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 26/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 25/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 24/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 23/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 20/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 19/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 18/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 17/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 16/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 13/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 12/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 11/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 10/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 09/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 05/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 04/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 03/01/2023
» Butlletí de Licitacions Públiques - 02/01/2023
» Butlletins 2022
» Butlletins 2021
» Butlletins 2020

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Advocat membre de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Membre de la Secció de Dret Administratiu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La seva activitat professional s’ha centrat en l’assessorament jurídic a empreses en els seus àmbits d’actuació.

Formació especialitzada en dret administratiu, contractació administrativa, responsabilitat patrimonial i procediments de revocació de subvencions.

• Informació i assessorament en contractació administrativa o pública.

• Assessorament en procediments de licitacions públiques, tant en la seva configuració i tramitació, com en la seva participació com a licitador i impugnació del resultat, en el seu cas.

• Reclamacions contra administracions derivades d’incompliments de contractes.

• Reclamacions de quantitats pendents de pagament i interessos contra administracions.

• Tramitació del RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores).

• Assessorament a empreses en aquestes àrees en relació a la seva activitat.