Financer

Enric Rius

Assessor Financer

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Censor Jurat de Comptes. Auditor. Assessor Fiscal. Responsable Financer i Fiscal de la Cecot. Membre de les associacions professionals Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Registro de Economistas Auditores, Asociación Española de Asesores Fiscales, i el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Membre del Grup d'Estudis Fiscals de Foment del Treball i membre de la Comissió fiscal de la CEOE.

• Com afecta la gestió diària les necessitats de finançament.

• Les necessitats de finançament de l'empresa.

• Auto-diagnòstic econòmic financer.

• Nou sistema de reclamació de deutes per a pimes.

• Acords de col·laboració amb cinc importants entitats financeres per afavorir els crèdits als nostres associats.

• Recerca de finançament.

• Crèdits ICO, ICF.

• Operacions garantides amb AVALIS.

• Acords per entrada de capital privat.

• Fusions i aliances entre empreses.