Relacions Laborals

Relacions laborals

Les relacions laborals i tot el que comporten suposa un percentatge important del temps de gestió en una empresa.

Des de la Cecot procurem incorporar tots els serveis bàsics però sobretot estar al dia en matèria de normatives o tendències per tal d'orientar i donar recolzament de manera personalitzada als responsables laborals de les empreses o als professionals associats a la nostra entitat. 

Informa't ara!

Serveis destacats

Convenis col·lectius
En aquest apartat podeu consultar els convenis, acords i pactes assolits en procediments de negociació col.lectiva, publicats en el DOGC, el BOP, el BOE  i també la resta

Més serveis per a empreses

Dins d’aquest apartat hi ha continguts privats per als associats a la Cecot. Per accedir als continguts | Registra’t.

Si no trobes aquella informació que necessites en aquest apartat, consulta els nostres serveis o truca'ns al 93 736 11 00.

Convenis col·lectius

En aquest apartat podeu consultar els convenis, acords i pactes assolits en procediments de negociació col.lectiva, publ

Grau de parentesc

A efectes de llicències i permisos retribuïts, reproduïm un quadre explicatiu de parentesc per consanguinitat o afinitat

Locomoció, manutenció i estada

Quadre de dietes i assignacions per despeses de locomoció, manutenció i estada que queden exemptes de gravamen les assig

Ordenances laborals

En aquesta secció trobaràs la llista de les ordenances laborals de convenis col.lectiu dels ordenades per ordre alfabèti