Calendari laboral

En aquest apartat podeu consultar les festes generals i locals a Catalunya, les fetes de les Comunitats Autònomes, i també us podeu descarregar el calendari laboral elaborat per la Cecot.

2022

        

Calendari laboral per a l'any 2022 elaborat per la Cecot

    

Calendari de festes laborals per a l'any 2022 
Calendari de festes de les Comunitats Autònomes per a l'any 2022
Calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2022
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022 (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021).

 

2021

        

Calendari laboral per a l'any 2021 elaborat per la Cecot

        

Calendari de festes laborals per a l'any 2021

        

Calendari de festes de les Comunitats Autònomes per a l'any 2021

        

Calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2021

        

ORDRE TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021
ORDRE EMT/156/2021, de 20 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021.
ORDRE EMT/191/2021, de 7 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021.

 

2020

Calendari laboral per a l'any 2020 elaborat per la Cecot 
Calendari de festes laborals per a l'any 2020 
Calendari de festes locals de Catalunya per a l'any 2020  
Calendari de festes de les Comunitats Autònomes per a l'any 2020 
Calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'administració General de l'Estat per a l'any 2020
Correcció d'errades del calendari de festes locals (DOGC, núm. 8043 de 16.01.2020) 

Correcció d'errades del calendari de festes locals (DOGC, núm. 8116 de 20.04.2020)

Modificació per la qual s'estableix el calendari de festes locals de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC, núm. 8119 de 23/04/2020)

Modificació per la qual s'estableix el calendari de festes locals de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC, núm. 8144 de 29/05/2020)

Modificació per la qual s'estableix el calendari de festes locals de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC, núm. 8164 de 29/06/2020)
TENS DUBTES? CONSULTA AMB L'EQUIP D'ASSESSORAMENT LABORAL