Calendari laboral

En aquest apartat podeu consultar les festes generals i locals a Catalunya, les fetes de les Comunitats Autònomes, i també us podeu descarregar el calendari laboral elaborat per la Cecot.

2024

Calendari laboral per a l'any 2024 elaborat per la Cecot (accés limitt a empreses associades)
Calendari de festes laborals per a l'any 2024
Calendari de festes de les Comunitats Autònomes per a l'any 2024

2023

Calendari laboral per a l'any 2023 elaborat per la Cecot (accés limitat a empreses associades)
Calendari de festes laborals per a l'any 2023
Calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2023
Calendari de festes de les Comunitats Autònomes per a l'any 2023
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2023.
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023 (DOGC núm. 8818, de 22.12.2022). (Correcció de les festes el Papiol, Balenyà, Seva, Tona)
MODIFICACIÓ de l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023 (Modificació de les festes de Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Castell de l'Areny, Cubelles)
Calendari laboral 2022 (Accés limitat a empreses associades)
Calendari laboral 2021 (Accés limitat a empreses associades)
Calendari laboral 2020 (Accés limitat a empreses associades)
TENS DUBTES? CONSULTA AMB L'EQUIP D'ASSESSORAMENT LABORAL