Contractació laboral i SS

Contractes, bonificacions/reduccions a la contractació laboral

Entenem que existeix un contracte de treball quan una persona presta un servei per compte d’una altra, sota la direcció i organització d’aquesta i a canvi d’una retribució. Us facilitem els recursos següents:

Enllaç a les modalitats contractuals (Sepe)
Guia per la contractació (Sepe)
Bonificacions / Reduccions a la contractació laboral (Sepe)
Bonificacions / Reduccions a la Seguretat Social a treballadors amb discapacitats (Sepe)
Bonificacions/ Reduccions a la Seguretat Social a Autònoms (Sepe)
TENS DUBTES? CONSULTA AMB L'EQUIP D'ASSESSORAMENT