Butlletí de Licitacions Públiques - 26/01/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 26/01/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licitacions del sector

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament de Capellades

CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA CASA DE LA VILA Esmenat en data:  26/01/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 396.662,34 € sense IVA

Ajuntament de Fontanals de Cerdanya

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI DE FONTANALS AMB L'EIXAMPLE I REFORÇ D'UN PONT EXISTENT SOBRE EL RIU SEGRE Data de publicació:  26/01/2021 13:57h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 358.881,52 € sense IVA

Ajuntament de Forès

"MILLORA DE VIALITAT A L'ENTORN DEL MIRADOR" Data de publicació:  26/01/2021 20:28h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 200.000 € sense IVA

Ajuntament de Girona

Contractació de les obres de pavimentació de la vorera que dona accés al Pavelló municipal de Palau Data de publicació:  26/01/2021 00:01h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 15:00h Pressupost de licitació: 76.909,5 € sense IVA

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Adequació de la piscina, vestidors i bar existents a la Piscina Municipal de La Bisbal de Falset. Data de publicació:  26/01/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 90.826,11 € sense IVA

Ajuntament de Reus

Obra d'instal·lació de fonts mixtes per a persones i gossos Data de publicació:  26/01/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 40.306,19 € sense IVA

Ajuntament de Sabadell

753/2020 Projecte d'enderroc de les edificacions a la finca situada al passatge de Frasser Lawton, 29, a Sabadell i de les finques situades al carrer Riu Sec 48,50 i 52 a Sabadell Esmenat en data:  26/01/2021 12:49h Termini de presentació d'ofertes: 28/01/2021 23:59h Pressupost de licitació: 91.956,58 € sense IVA

752/2020 Rehabilitació dels nuclis de serveis d'educació infantil i canvi de fusteries de menjador i cuina de l'Escola Catalunya Esmenat en data:  26/01/2021 12:57h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 81.365,6 € sense IVA

Ajuntament de Tagamanent

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ DEL POU VILASA I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL POU CAMP DELS AVELLANERS Data de publicació:  26/01/2021 16:30h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 11:00h Pressupost de licitació: 184.850,31 € sense IVA

Ajuntament de Tossa de Mar

Obres d'impulsió i dipòsit d'aigua regenerada Data de publicació:  26/01/2021 07:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 15:00h Pressupost de licitació: 220.792,43 € sense IVA

Ajuntament de Vallclara

Adequació i millora del local social de Vallclara Data de publicació:  26/01/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 172.129,86 € sense IVA

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Contracte d'obres corresponent al projecte de condicionament de les plantes primera, segona i tercera de l'edifici del centre de serveis supramunicipals de l'Alt Urgell Esmenat en data:  26/01/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 424.920,15 € sense IVA

Consell Comarcal del Gironès

Arranjament serveis i voreres del carrer d'accés al cementiri al municipi de Viladasens Data de publicació:  26/01/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 72.362,88 € sense IVA

Implantació d'una nova deixalleria bàsica a Quart Esmenat en data:  26/01/2021 12:32h Termini de presentació d'ofertes: 27/01/2021 14:00h Pressupost de licitació: 85.402,28 € sense IVA

Construcció d'un vas a l'equipament de les piscines municipals de Celrà Esmenat en data:  26/01/2021 13:42h Termini de presentació d'ofertes: 11/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 174.619,62 € sense IVA

Diputació de Girona

contractació de l'obra per a la Renovació de l'enllumenat públic exterior del municipi d'Hostalric Data de publicació:  26/01/2021 13:10h

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Adequació espai Centre Salut Sagrera Esmenat en data:  26/01/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 74.769,32 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les Obres d'urbanització de la residència i centre de dia per a gent gran La Mercè a Tarragona. Clau: BSV-14291. 1 Data de publicació:  26/01/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 499.879,27 € sense IVA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

2021-25 MAG Execució de les obres definides en el Projecte constructiu de la línia elèctrica soterrada de mitja tensió a 25 kV des de l'Estació receptora de Bellcaire d'Empordà fins al sector SUP 1 La Closa del Llop, al terme municipal de l'Escala Data de publicació:  26/01/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 479.139,91 € sense IVA

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)

Treballs de manteniment i arranjament d'edificis i solars de l'IMU, amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  26/01/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 19.647,83 € sense IVA

SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA)

ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESES I INDUSTRALS PER A OBRES DE REPARACIO, MANTENIMENT I REFORMA AL PATRIMONI DE PROMUSA Data de publicació:  26/01/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 990.000 € sense IVA 

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

2021-26 MAG Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut, tant en fase d'execució com en fase de conservació i garantia, de les obres del Projecte constructiu de la línia elèctrica soterrada de mitja tensió a 25 kV de l'Estació receptora de Bellcaire d'Empordà fins al SUP 1 La Closa del Llop, del terme municipal de l'Escala Data de publicació:  26/01/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 18.453,85 € sense IVA 

Prat Espais, SLU

Redacció de projecte i direcció de les obres per a la promoció d'un edifici plurifamiliar d'entre 50 i 60 habitatges dotacionals, local i aparcament en la illa 3b, parcel·la 3d, de l'ARE "Eixample Sud" del Prat de Llobregat, amb condicions per a garantir la igualtat d'oportunitats i la paritat de gènere en els grups de treball que desenvolupin el servei. Esmenat en data:  26/01/2021 10:35h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 308.194,5 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Contractació dels serveis de formació d'administració i certificació electrònica amb el programari WorkFlow Designer de la plataforma Genesys d'administració electrònica de l'Ajuntament. Data de publicació:  26/01/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 15:00h Pressupost de licitació: 27.270 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA DE 20 HORES DEL MÒDUL FORMATIU FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN EL MARC DE PROJECTES SINGULARS "JOVE, TU DECIDEIXES" Data de publicació:  26/01/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 29/01/2021 10:00h Pressupost de licitació: 861 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Servei de manteniment de les infraestructures tecnològiques de seguretat del CPD Principal Data de publicació:  26/01/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 36.000 € sense IVA

Transports de Barcelona, SA

Consultoria tècnica evolució de la plataforma de Mobilitat MOVILIZER per APPs de Manteniment de Metro i TB Esmenat en data:  26/01/2021 08:19h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 60.000 € sense IVA 

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

CONTRACTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ INNOVADORA I INTEGRADORA PER A LA GESTIÓ I EL SUPORT PER A LA UNITAT DE LACTO-DIETÈTICA.PROJECTE FEEDING CARE_21CPI0003 Esmenat en data:  26/01/2021 10:16h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 277.460,58 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Plataforma informàtica de catalogació automàtica d'arxius de vídeo i àudio Esmenat en data:  26/01/2021 09:54h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 203.500 € sense IVA
Manteniment llicències Atlassian BitBucket Data de publicació:  26/01/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 8.500 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministrament de material informàtic, electrònic i de telecomunicacions divers per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.PO01/21) Esmenat en data:  26/01/2021 12:46h Termini de presentació d'ofertes: 25/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 419.889 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Girona

servei de tala i retirada de restes vegetals dels pins situats a l'escola de Montjuic de Girona i als seus voltants Data de publicació:  26/01/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 34.960 € sense IVA 

Ajuntament de Reus

Treballs d'eliminació i neteja d'herbes en superfícies de la via pública de manteniment municipal Esmenat en data:  26/01/2021 09:34h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 189.684,12 € sense IVA 

Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona

Contractació del servei de manteniment del jardí vertical interior de l'equipament d'educació ambiental de La Fàbrica del Sol, i de traspàs d'informació actualitzada sobre els seu funcionament i beneficis, amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  26/01/2021 12:10h Termini de presentació d'ofertes: 29/01/2021 13:00h Pressupost de licitació: 6.748,18 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Banyoles

Serveis de neteja dels equipaments municipals Data de publicació:  26/01/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.652.193,66 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Contracte de serveis de Recollida d'escombraries en la modalitat porta a porta, neteja viària, gestió de la deixalleria municipal i educador ambiental Esmenat en data:  26/01/2021 09:56h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.581.882,71 € sense IVA 

Departament d'Educació

contracte de serveis de neteja de l'Institut Joan Mercader d'Igualada Data de publicació:  26/01/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 34.875 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Castelldefels

Servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu urgent de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió i d'incendis i de les instal·lacions de protecció contra incendi dels edificis municipals de l'Ajuntament de Castelldefels Data de publicació:  26/01/2021 14:00h 

Ajuntament de Martorell

Serveis de manteniment i conservació d'instal.lacions i maquinària del Centre Integral d'Esports i Salut i del Complex Esportiu la Vila de Martorell Data de publicació:  26/01/2021 12:05h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 149.000 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Serveis d'inspeccions periòdiques de les instal·lacions de BT de FMB (2021-2023) Data de publicació:  26/01/2021 19:15h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 62.973,7 € sense IVA 

SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA)

CONTRACTE DE SERVEIS DE CANVI DE BATERIES DEL PARC DE 66 PARQUIMETRES DE SANT CUGAT DEL VALLES Data de publicació:  26/01/2021 11:55h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 28.749,6 € sense IVA

Àrea Metropolitana de Barcelona

Serveis consistent en la direcció dels treballs de subministrament i instal·lació d'una caldera alimentada amb estella forestal a l'escola Can Coll i l'escola bressol El Serralet (Torrelles de Llobregat) inclòs en el programa metropolità d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG-2018) (Exp.902704/2020) Data de publicació:  26/01/2021 09:10h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 7.000 € sense IVA 

Ajuntament de Sabadell

749/2020 Subministrament de material de ferreteria Data de publicació:  26/01/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 46.280,99 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministrament de material informàtic, electrònic i de telecomunicacions divers per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.PO01/21) Esmenat en data:  26/01/2021 12:46h Termini de presentació d'ofertes: 25/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 419.889 € sense IVA 

Servei Català de la Salut (CatSalut)

SCS-2021-33 Adquisició d'instrumental per al nou bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari de Bellvitge Esmenat en data:  26/01/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/01/2021 10:00h Pressupost de licitació: 1.044.913,42 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Serveis per la producció i gestió de l'edició del 080 Barcelona Fashion que se celebrarà a la ciutat de Barcelona el mes d'abril de 2021 Esmenat en data:  26/01/2021 09:25h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.497.311 € sense IVA 

QUÍMIC

Avui no hi ha licitacions del servei

TÈXTIL

Circuits de Catalunya, SL

Subministrament de vestuari per a diferents col.lectius de Circuits de Catalunya Data de publicació:  26/01/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 48.717 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org