Butlletí de Licitacions Públiques - 15/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 15/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Institut Català de Finances (ICF)

Serveis de creació, disseny, edició, maquetació i impressió de material corporatiu de l'institut Català de Finances (ICF). Esmenat en data:  15/02/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 92.750 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ACCÉS A LA GALERIA IV DE LA PRESA DE SANT PONÇ. TM CLARIANA DE CARDENER. COMARCA DEL SOLSONÈS Data de publicació:  15/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 905.836,69 € sense IVA

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL DRENATGE DE LA VALL SALINA. TM DE CARDONA. COMARCA DEL BAGES Data de publicació:  15/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 634.921,78 € sense IVA

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA INSTAL·LACIÓ DE 6 PIEZÒMETRES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA. TM DIVERSOS. COMARQUES DE L'ALT EMPORDÀ, LA SELVA, EL GIRONÈS I EL BAIX EMPORDÀ Data de publicació:  15/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 168.593,52 € sense IVA

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Reforma interior de la Biblioteca Municipal de Sant Agustí Esmenat en data:  15/02/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 23:00h Pressupost de licitació: 364.166,25 € sense IVA

Ajuntament de Montferri

Contractació d'obres per procediment obert simplificat del "Projecte Constructiu d'un pou d'abastament d'aigua potable a l'Alzineta (T.M de Montferri). Fase 3. Nova conducció per impulsió a dipòsit existent Esmenat en data:  15/02/2021 11:20h Termini de presentació d'ofertes: 07/03/2021 23:00h Pressupost de licitació: 52.295,71 € sense IVA

Contracte d'obres del "Projecte "Reforma i manteniment local social amb sala polivalent i bar"" per Procediment Obert Simplificat Sumari Data de publicació:  15/02/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 23:00h Pressupost de licitació: 43.497,52 € sense IVA

Ajuntament de Paüls

Contracte d'obres de "Millora de la zona educativa" Esmenat en data:  15/02/2021 12:39h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 306.937,73 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 0597/2021 - Obres contingudes en la Memòria valorada per a la remodelació de la plaça del Turó de l'Argila. Data de publicació:  15/02/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 9.861,51 € sense IVA

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

"Arranjament de la piscina municipal" Data de publicació:  15/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 10:00h Pressupost de licitació: 143.170,57 € sense IVA

Ajuntament del Pinell de Brai

Arranjament solàrium piscines municipals Esmenat en data:  15/02/2021 12:35h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 30.772,48 € sense IVA

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua(CCB - ELA)

Obra d'ampliació del pretractament de l'EDAR d'Empuriabrava. Data de publicació:  15/02/2021 09:30h

Forestal Catalana, SA

Obres de manteniment i millora de la pista de Vidra Esmenat en data:  15/02/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 24.793,39 € sense IVA

Obres de disminució del combustible en zones estratègiques de boscos de Gisclareny Esmenat en data:  15/02/2021 12:47h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 24.783 € sense IVA

Obres d'actuacions de millora en la accessibilitat per a la prevenció d'incendis a les forests d'entitats locals d'UP del Berguedà Esmenat en data:  15/02/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 39.637,5 € sense IVA

Obres de millora i creació d'infrastructures estratègiques PPP G2-Cap de Creus Esmenat en data:  15/02/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 18:00h Pressupost de licitació: 40.000 € sense IVA

Execució de les obres de manteniment de franges de prevenció d'incendis al PPP Sant LLorenç de Munt Esmenat en data:  15/02/2021 12:10h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 35.404,45 € sense IVA

Obres de recuperació de l'antic camí de Mas Quintana i Argalès a Sant Grau Esmenat en data:  15/02/2021 12:51h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 18:00h Pressupost de licitació: 33.471,07 € sense IVA

Obres de reducció i càrrega de combustible a la forest Plans i Baridana Esmenat en data:  15/02/2021 12:38h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 18:00h Pressupost de licitació: 21.868,58 € sense IVA

Obres d'aclarida en àrees complementàries i retirada de vegetació per danys de nevades a la forest Pallerols Esmenat en data:  15/02/2021 11:53h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 18:00h Pressupost de licitació: 39.999,57 € sense IVA

Obres de millora de la xarxa viaria a la forest Muntanya de Tregura Esmenat en data:  15/02/2021 11:38h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 18:00h Pressupost de licitació: 14.256,57 € sense IVA 

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL DRENATGE DE LA VALL SALINA. TM CARDONA. COMARCA DEL BAGES Data de publicació:  15/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 57.940,07 € sense IVA

DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA INSTAL·LACIÓ DE 6 PIEZÒMETRES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA. TM DIVERSOS. COMARQUES DE L'ALT EMPORDÀ, LA SELVA, EL GIRONÈS I EL BAIX EMPORDÀ Data de publicació:  15/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 27.012,62 € sense IVA
DIRECCIÓ DE LES OBRES D'ACCÉS A LA GALERIA IV DE LA PRESA DE SANT PONÇ. TM CLARIANA DE CARDENER. COMARCA DEL SOLSONÈS Data de publicació:  15/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 96.804,15 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DE SERVEI PER LA IMPARTICIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA DE ARXIU DIGITAL I BASE DE DADES AMB EXCEL Data de publicació:  15/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 1.100 € sense IVA 

GRAMEIMPULS, SA

SERVEI D'EXPERTS DOCENTS PER IMPARTIR LA FORMACIÓ COMPLEMENTARIA DELS DIFERENTS CURSOS SUBVENCIONATS PEL SOC Data de publicació:  15/02/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 69.600 € sense IVA 

FUSTA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

610.2020.068 - SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ I ARXIU HISTÒRIC ASSOCIAT AL CARRER DE CONCILI DE TRENTO A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS , AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Esmenat en data:  15/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 857.907,23 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Diputació de Barcelona

Administració i manteniment de la plataforma Gobierto de la Diputació de Barcelona. Data de publicació:  15/02/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 24.727,52 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Serveis de renovació i subministrament del nou Sistema d'Informació al client de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref.PO04/21) Esmenat en data:  15/02/2021 11:57h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 920.617,32 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021ADM054S - Contracte relatiu a l'adquisició i actualització de les llicències i subscripcions de les eines Autodesk i Adobe per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. Data de publicació:  15/02/2021 18:27h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 10:00h Pressupost de licitació: 66.310 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Subscripció en modalitat d'adquisició de dret d'ús de les llicències dels programari Autodesk, amb mesures de contractació pública sostenible. Data de publicació:  15/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 44.751 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Contractació del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis, de zones verdes boscoses i de torrents de les urbanitzacions de Santa Eulàlia de Ronçana Data de publicació:  15/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 79.090,92 € sense IVA

Ajuntament de Seva

CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT DEL VERD URBA DEL MUNICIPI Esmenat en data:  15/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/02/2021 23:00h Pressupost de licitació: 63.820,8 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Montgat

Contracte del servei neteja viària, neteja del front litoral, recollida i transport de residusmunicipals de l'Ajuntament de Montgat. Data de publicació:  15/02/2021 21:30h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 6.571.780 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Serveis de neteja i recollida selectiva a les instal·lacions de l'InstitutMunicipal d'Informàtica, amb mesures de contractació públicasostenible. Data de publicació:  15/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 169.707,64 € sense IVA 

METALL

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Serveis d'inspeccions periòdiques de les instal·lacions de BT de FMB (2021-2023) Esmenat en data:  15/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 62.973,7 € sense IVA 

Ajuntament de Camprodon

Subministrament dos vehicles elèctrics Data de publicació:  15/02/2021 09:10h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 55.371,9 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament de 2.803 travesses monobloc amb fixacions antivibratories i 2.853 travesses monobloc amb antivibratories amb suport de CC Data de publicació:  15/02/2021 10:35h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 1.801.917,88 € sense IVA 

Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, SA

SUBMINISTRAMENT MODALITAT RENTING DE 3 FURGONETES Data de publicació:  15/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 43.200 € sense IVA

Subministrament de dos vehicles 4x4 Data de publicació:  15/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 48.000 € sense IVA 

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT COMPRA D'UN CAMIÓ GRUA AMB CAIXA, BOLQUET I PLATAFORMA ELEVADORA PER LA RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Data de publicació:  15/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 119.524,25 € sense IVA

SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT COMPRA DE DOS CAMIONS SATÈL·LIT PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Data de publicació:  15/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 11:00h Pressupost de licitació: 148.976,66 € sense IVA

SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LA COMPRA D'UN VEHICLE RECOL·LECTOR COMPACTADOR BICOMPARTIMENTAT DE CÀRREGA POSTERIOR PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIETAL, SA Data de publicació:  15/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 219.790,8 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Flota Bus 2021 2025 Esmenat en data:  15/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 00:00h Pressupost de licitació: 95.965.500 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Avui no hi ha licitacions del sector

QUÍMIC

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament agregat de solució antisèptica_complementari per als centres de l'Institut Català de la Salut Esmenat en data:  15/02/2021 09:40h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 550.500 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org