Blog

El distintiu "Igualtat a l'Empresa": què és i com sol·licitar-lo?
El Reial Decret 1615/2009, del 26 d’octubre, regula la concessió i l’ús del distintiu “Igualtat a l’Empresa”, impulsat pel Ministeri d’Igualtat del govern espanyol amb l’objectiu de reconèixer aquelles empreses que destaquen per l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i d’ ...