El distintiu "Igualtat a l'Empresa": què és i com sol·licitar-lo?

El distintiu "Igualtat a l'Empresa": què és i com sol·licitar-lo?

El Reial Decret 1615/2009, del 26 d’octubre, regula la concessió i l’ús del distintiu “Igualtat a l’Empresa”, impulsat pel Ministeri d’Igualtat del govern espanyol amb l’objectiu de reconèixer aquelles empreses que destaquen per l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats amb el seu personal treballador. 

Iniciatives com la implantació de plans i mesures d’igualtat, l’accés a l’ocupació i les condicions de feina (conciliació i corresponsabilitat), la política retributiva, l’enfocament de gènere, la comunicació inclusiva, l’organització de la companyia, el compromís amb la responsabilitat social, entre d’altres, formen part dels elements que es tenen en compte a l’hora de concedir el distintiu.

Aquest Reial Decret detalla, específicament:

- Els requisits generals per a la sol·licitud del distintiu.
- El seu procediment i convocatòria (de periodicitat anual).
- La documentació requerida a les empreses per a la seva sol·licitud.
- La constitució d’una comissió avaluadora al si del Ministeri d’Igualtat per a la concessió del distintiu.
- Els terminis de resolució de la sol·licitud i el lliurament, si s’escau, del distintiu.
- Els criteris de valoració de les candidatures.

 

Així mateix, també s’hi exposen les facultats i obligacions de les empreses que hagin obtingut el distintiu, la seva vigència (tres anys), la petició de pròrroga (també amb una durada de 3 anys), la seva suspensió i la seva revocació.

Per últim, el Reial Decret determina la creació d’un registre d’empreses amb el distintiu, gestionat per la Direcció General per a la Igualtat en l’Ocupació del mateix Ministeri. 

Canvis en el Reial Decret
Recentment, de la mà del Reial Decret 333/2023 del 3 de maig, s’ha modificat el Reial Decret 1615/2009, amb canvis que afecten a:

- La titularitat del distintiu (article 3).
- Els requisits generals per a la seva sol·licitud (article 4).
- La convocatòria i les sol·licituds del distintiu (article 5).
- La documentació requerida a les empreses per a la seva sol·licitud (article 6).
- La resolució de la sol·licitud (article 8).
- El lliurament del distintiu (article 9).
- Els criteris de valoració (article 10).
- La presentació d’un informe de seguiment intermedi (article 13).
- El procediment de control (article 14).
- La seva vigència (article 15), pròrroga (article 16) i suspensió (article 17).

 

Com sol·licitar el distintiu “Igualtat a l’Empresa”
Recordem que totes les empreses, tant de capital públic com privat, que desenvolupen la seva activitat en territori espanyol poden sol·licitar el distintiu “Igualtat a l’empresa”, independentment del seu nombre de persones treballadores. 

Per a la sol·licitud del distintiu, les empreses interessades s’han d’adreçar a aquesta web, que conté informació sobre el registre, les convocatòries, la xarxa d’empreses que ja el tenen, així com recursos i documentació sobre el mateix.

 

Coneix tots els serveis que t'ofereix l'Oficina d'Igualtat de la Cecot fent clic aquí.