Nota d'avís sobre els models de comptes anuals- Termini d'esmena de 5 mesos

Us informem que després de les queixes manifestades desde tots els sectors professionals en relació amb les novesOrdres per les quals s'aproven els nous models per a la presentació dels comptes anuals en el Registre Mercantil, us comuniquem una sèrie de novetats sobre la base de la informació facilitada per la Junta del Col·legi de Registradors:

En principi els comptes anuals, en haver entrat en vigor les ordres abans referides, han de dipositar-se seguint la nova normativa.

No obstant això, a fi que es puguin conciliar l'obligació amb el termini del dipòsit, i, al mateix temps, la incorporació de les noves exigències legals en tan breu període de temps, el Col·legi de Registradors ha habilitat un doble sistema per al compliment:

• D'una part, aquelles societats mercantils que puguin adaptar-se a les noves exigències sobrevingudes des del dimarts passat, podran fer-ho de manera immediata i digitalitzada.

• D'una altra, per a aquelles que els resulti de difícil o impossible execució, podran fer servir els models de presentació de comptes anteriors tot i això, hauran d'esmenar en el termini de cinc mesos el defecte que els serà advertit, amb la fi que en l'indicat termini aportin la resta de la documentació ara exigida des del 27 de juliol.

El Col·legi de Registradors ha habilitat un bàner específic amb informació i enllaços als documents necessaris.

En pròxims dies, el Col·legi de Registradors oferirà més informació sobre la manera d'esmenar els possibles defectes advertits a conseqüència de l'ús dels models anteriors.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org