Convocatòria ‘Industria Connectada 4.0’ per projectes R+D+I amb finançament NGEU

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha publicat la convocatòria de concessió d’ajuts a projectes d’R+D+I en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0 (ACTIVA_Financiación) pel 2021. La convocatòria s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Component 12 Política Industrial Espanya 2030, Inversió 2 Programa d’impuls a la competitivitat i sostenibilitat industrial – i per tant està finançada amb fons europeus provinents del Next Generation EU.  

Els ajuts estan adreçats a projectes de recerca i desenvolupament, projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, que contribueixen a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització.  

L’àmbit temàtic és el desenvolupament i la implementació dels habilitadors digitals en empreses industrials manufactureres, complementàries a la producció i de serveis a la indústria. 

Poden ser beneficiàries les societats que no formin part del sector públic i que hagin desenvolupat una activitat industrial com a mínim durant 3 anys abans de la convocatòria.  

Els projectes objecte dels ajuts han d’estar destinats a aplicar-se a la indústria manufacturera i han de seguir alguna de les prioritats temàtiques següents: 

  • Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa; 
  • Solucions pel tractament avançat de dades; 
  • Solucions d’intel·ligència artificial; 
  • Projectes de simulació industrial; 
  • Disseny i fabricació additiva; 
  • Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial; 
  • Robòtica col·laborativa i cognitiva; 
  • Sensòrica. 

 

Els ajuts s’adrecen principalment a empreses i pimes del sector industrial a través de dues línies específiques d’actuació, Activa-Pyme i Activa-Grandes Implementaciones. Per a la línia d’actuació Activa-Pyme el pressupost màxim per a finançar per projecte és de 400.000€ per les microempreses i petites empreses i de 600.000€ per mitjanes empreses. Per a la línia d’actuació Activa-Grandes Implementaciones el pressupost mínim és de 100.000€. 

  

Per més informació sobre aquest ajut i accedir a la convocatòria i al conjunt de les bases reguladores, cliqueu aquí.