Sentència | Devolució de l'IAE per les restriccions de la pandèmia

Estimat el recurs d'una empresa de València que sol·licitava la devolució de gairebé 27.000 euros de l'IAE per les restriccions de la pandèmia.

El Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de València, en la seva recent sentència núm. 9/2022, ha dictaminat a favor d'una empresa hotelera reconeixent-li el seu dret a obtenir la devolució d'ingressos indeguts per les quotes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) satisfetes durant l'estat d'alarma de l'any 2020, amb motiu de l'absència o la seva limitació de l'activitat econòmica resultant de les restriccions introduïdes en l'any 2020 i en posteriors modificacions.
Si bé es desconeix el seu possible acolliment per part d'altres tribunals, aquest criteri podria obrir les portes a reclamar les quotes satisfetes de l'IAE corresponents als períodes esmentats, mitjançant el procediment de devolució d'ingressos indeguts.

Us mantindrem informats sobre aquest tema o  per qualsevol dubte estem a la vostra disposició

» Sentència núm. 9/2022 

També us adjuntem aquestes sentències que també pot ser del vostre interès

» Sentència núm. 104/2021 El Gran Casino de Extremadura recupera lo ingresado por IAE en los meses de cierre forzoso de la pandemia ya que su actividad económica no pudo desarrollarse J Contencioso-administrativo N°. 2 de Badajoz

» Sentència núm. 273/2021 La situación excepcional de cierre forzoso decretada durante el estado de alarma del 2020 permite reclamar una reducción proporcional de la cuota del IAE J Contencioso-administrativo N°. 3 de Alicante/Alacant

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org
Serveis destacats