Fiscal

Xavier López

Assessor Fiscal

Fiscalitat en IRPF.
Societats: Reglamentació i règims especials.
Impostos indirectes; IVA, ITP i AJD.
Comptabilitat. Criteris i registres.
Planificació fiscal societària.
Requeriments i inspeccions.
Procediment operacions vinculades.
Valoracions de negoci i empresa.
Inici de nova activitat.
Successió empresarial. Continuïtat i/o traspàs.
Impost successions i donacions.
Impostos i recàrrecs no estatals. Taxes.
Classificacions empresarials.

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Formació especialitzada en IVA i règim fiscal de les entitats sense afany de lucre. Membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya i de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció d’Empreses.