Financer

Enric Rius

Assessor Financer

Des d'aquesta àrea t'oferim:

Com afecta la gestió diària les necessitats de finançament.

Les necessitats de finançament de l'empresa.

Auto-diagnòstic econòmic financer.

Nou sistema de reclamació de deutes per a pimes.

Acords de col·laboració amb cinc importants entitats financeres per afavorir els crèdits als nostres associats.

Recerca de finançament.

Crèdits ICO, ICF.

Operacions garantides amb AVALIS.

Acords per entrada de capital privat.

Fusions i aliances entre empreses.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Censor Jurat de Comptes. Auditor. Assessor Fiscal. Responsable Financer i Fiscal de la Cecot. Membre de les associacions professionals Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Registro de Economistas Auditores, Asociación Española de Asesores Fiscales, i el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Membre del Grup d'Estudis Fiscals de Foment del Treball i membre de la Comissió fiscal de la CEOE.

Relació de butlletins mensuals amb informació d'actualitat: