Comunicat ATC: Aclariment en relació amb la tributació dels ajuts a treballadors autònoms

Us adjuntem a continuació, comunicat rebut de l'Agència Tributària Catalana, sobre la tributació dels ajuts a treballadors autònoms. Tal i com hem defensat sempre, els ajuts que va pagar la Generalitat de Catalunya als autònoms tributen en el IRPF i, en cap cas, resten exempts.

Es clar que els ajuts en el cas d'autònoms que tributin per activitats económiques, han d'incrementar el seu rendiment net. Pel que fa a l'ajut rebut pels treballadors autònoms que formin part de microempreses (autònoms societaris) es una interpretació plausible considerar-ho com a rendiment del treball, malgrat hem recomanat declarar-los com a guany patrimonial afectat a l'escala general, com qualsevol altre ajut de l'administració per altres conceptes.

Esperem que aquesta informació sigui de la seva utilitat.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org