El TC anul·la la Plusvàlua municipal

El dimarts, dia 26 d'octubre, el Tribunal Constitucional va dictar una sentència en la qual declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l'Impost sobre l'Increment de Valor sobre els Terrenys de Naturalesa Urbana, i més concretament dels articles 107.1, 107.2 a) i 107.4 de la Llei de HH.LL. relatius al mètode de determinació de la base imposable de l'impost.

La sentència, que compta amb tres vots particulars i que encara no ha estat publicada, considera que el mètode objectiu de càlcul de la base imposable, determina que sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d'aquest.

La fallada declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l'aprovació de la sentència.

» Enllacem nota informativa

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org
Serveis destacats