Laboral

Josep M Bosch i Miquel Campmany

Assessors Laborals

Des d'aquesta àrea t'oferim:

Assessorament en contractació laboral.
Orientació en bonificacions i subvencions a la contractació laboral.
Informació sobre la jornada.
Resoldre dubtes sobre descansos, permisos i llicències.
Modificacions i novacions contractuals.
Suspensió i extinció del contracte de treball.
Representació col·lectiva.
Afiliació i cotització a la Seguretat Social.
Prestacions de la Seguretat Social.
Resoldre dubtes sobre Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Orientació sobre el procediment laboral.

Josep M. Bosch, Graduat Social, per la Universitat de Barcelona i Auditor Laboral, per Esade. Membre del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona i del Centre Europeu d’Auditors SocioLaborals. Participa en la negociació col·lectiva de diversos convenis, com assessor i com a negociador.

Miquel Campmany, Llicenciat en Dret per la U.A.B, col·legiat a Il·lustre Col·legit d’Advocats de Terrassa, secretari de Societats i Expert Tributari pel Col·legi Universitari Abat Oliva.

Relació de butlletins mensuals amb informació: