Responsabilitat Social Empresarial

Pere Ejarque

Assessor en Responsabilitat Social Empresarial

Llicenciat en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Postgrau en Prevenció de Riscos Laborals en l’especialitat d’Ergonomia i Psicologia.

Experiència en diferents àmbits dels Recursos Humans –Orientació Laboral, Recol·locació, i Gestió de Programes Ocupacionals tant nacionals com internacionals– la seva activitat professional s’ha focalitzat en el desenvolupament de projectes sobre Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats, Conciliació de la vida laboral i personal i Atenció a col·lectius vulnerables.

Des d'aquesta àrea t'oferim orientació a l'hora de desenvolupar cultures corporatives basades en els valors i en el benefici econòmic, així com també assessorament en l'àmbit de la llengua catalana. Des de la RSE s'entén que la combinació d'ambdós pilars és compatible i suposa un avantatge competitiu i un element diferenciador.