Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona | Calendari laboral per a l’any 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2023.

Codi de conveni: 08002855011994

Data de publicació: 28/12/2022

Àmbit territorial: El present Conveni afecta totes les empreses i treballadors/res de la província de Barcelona.

Calendari laboral 2023: Tal com s'estableix en l'article 11 del Conveni, s'ha elaborat el calendari laboral orientatiu per a l'any 2023, i que es recomana a les empreses de la província de Barcelona.

La jornada anual és de 1752 hores, que equivalen a dos-cents dinou dies de treball

Festius Oficials:

1 de gener Cap d'Any

6 de gener Reis

7 d'abril Divendres Sant

10 d'abril Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig Festa del Treball

24 de juny Sant Joan

15 d'agost Assumpció

12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya

1 de novembre Tots Sants

6 de desembre Dia de la Constitució

8 de desembre La Immaculada

25 de desembre Nadal

26 de desembre Sant Esteve

Vacances (trenta dies naturals segons conveni): Preferiblement Setmana Santa (quatre dies laborables) i estiu (vint-i-sis dies naturals -20 laborables-)

Festiu recomanat per conveni: 27 de desembre

S'han de fixar dos dies de lliure disposició per excés.

Festius locals (dos dies): Seran les corresponents a cada municipi. Si coincidís amb vacances, dissabte, diumenge o qualsevol dels festius o vacances es traslladarà al primer laborable següent o a un altre dia laborable que acordin les parts.

» Per accedir el calendari 2023, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org