Butlletí d'actualitat laboral número 165 (del 15 al 31 de gener)

(del 15 al 31 de gener de 2021) Butlletí quinzenal | número 165

Informes

» Prestacions extraordinàries cessament d’activitat treballadors autònoms

» Comentari al Reial Decret-Llei 2/2021, de 26 de gener

Documents d'interès

» SESSIÓ DIGITAL: COVID-19 | Estat actual dels ajuts als autònoms - 10/02/2021 a les  9.30 h | Inscriu-te

Ο Per descarregar-vos el vídeo del Webinar | Nous Ertos i pròrrogues i exoneracions - Pep Bosch, assessor laboral de la Cecot, ens explica els Nous Ertos i pròrrogues i exoneracions

Ο El mercat laboral no millora al desembre: l'any finalitza amb 3,89 milions d'aturats. Font: Randstad

Ο Instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021

Cecot opina 

Ο Reempresa arriba a 2021 evitant el tancament de 3.000 pimes catalanes

Ο Les 10 peticions del sector comerç i restauració per salvar 120.000 llocs de treball.

Legislació

Ο ORDRE TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. (Publicat el dia 22/1/2021)

Ο RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (Publicat el dia 23/1/2021)

Ο RESOLUCIÓ EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021. (Publicat el dia 26/1/2021)

Ο Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. (Publicat el dia 27/1/2021)

Ο Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021. (Publicat el dia 27/1/2021)

Ο ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. (Publicat el dia 29/1/2021)

Projectes o proposicions de llei

Ο Durant aquesta quinzena no hi ha projectes  ni proposicions de llei publicats.

Ajuts i subvencions

Ο Durant aquesta quinzena no s'han publicat ni ajuts ni subvencions d'àmbit laboral.

Sentències

Ο Interessant sentència del TSJ de Galícia, de 17.12.2020 en el que reitera doctrina del Tribunal Suprem sobre la necessitat de negociar de bona fe, durant el període de consultes d'un expedient de regulació d'ocupació, ja que en cas contrari les extincions de contracte són nul·les.

Formació

Ο  Webinar online: Nova regulació ERTE. Obligacions de manteniment de feina. Novetats laborals LPGE 2021 amb Antonio Benavides* | Inici: 19/02/2021 | Modalitat virtual | Hores: 8 h.

Ο Webinar online: El valor de la creativitat per resoldre problemes i la presa de decisions a l'empresa | Inici: 22/02/2021 | Modalitat virtual | Hores: 4 h.

* Formació bonificable

Informació patrocinada per Wolters Kluwer 

Ο Llei 28/2020 de Treball a Distància: què és i punts principals.La implantació de models de treball a distància en els últims mesos al nostre país ha estat massiva i s'ha produït a una enorme velocitat. Empreses i treballadors han hagut d'adaptar-se a aquesta nova forma de treball i relació davant l'arribada del covid-19 de forma improvisada en molts casos, la qual cosa ha generat algunes tensions i punts de fricció. Davant aquesta situació el Govern ha decidit definir millor uns certs aspectes en aquesta nova manera de treballar des de casa, que tot apunta al fet que ha arribat per a quedar-se. Revisem a continuació, els aspectes més rellevants del Reial decret llei.

Convenis col·lectius

Ο RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 08005785011994). (Publicat el dia 15/1/2021)

Ο RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 08002855011994). (Publicat el dia 15/1/2021)

Ο Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo general de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (Código de convenio 99004625011981). (Publicat el dia 19/1/2021)

Ο Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. (Código de Convenio: 99014365012003). (Publicat el dia 21/1/2021)

Ο RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001755011994). (Publicat el dia 21/1/2021)

Ο RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020–2021 (codi de conveni núm. 08002545011994). (Publicat el dia 26/1/2021)

Ο Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca. (Código de Convenio: 99000585011981). (Publicat el dia 27/1/2021)

Ο Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo parcial del Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y actores que prestan servicios en las mismas. (Código de convenio: 99009735011996). (Publicat el dia 27/1/2021)

Ο Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo parcial del Convenio colectivo de servicios de prevención ajenos. (Código de convenio: 99017255012008). (Publicat el dia 27/1/2021)

Ο RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de cansaladers, xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona per als anys 2020-2022 (codi de conveni núm. 08000755011993). (Publicat el dia 28/1/2021)

Ο Corrección de erratas de la Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. (Publicat el dia 29/1/2021)

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org