Marta Bellera: "Els riscos emergents per a les empreses catalanes requereixen adaptabilitat i col·laboració"

Marta Bellera: "Els riscos emergents per a les empreses catalanes requereixen adaptabilitat i col·laboració"

Marta Bellera: "Els riscos emergents per a les empreses catalanes requereixen adaptabilitat i col·laboració"

Marta Bellera, directora de l'Àrea de Riscos i Resiliència de l'Institut Cerdà, ha abordat en una entrevista els principals riscos que les empreses catalanes hauran d'afrontar en els propers anys. Bellera destaca tres riscos principals: ciberatacs, dificultats en la contractació de certs perfils professionals i riscos climàtics.

Bellera inicia l'entrevista posant l'accent en l'increment dels ciberatacs, subratllant que aquests s'han multiplicat i sofisticat gràcies a la intel·ligència artificial. "Els ciberatacs s'han convertit en un model de negoci molt sofisticat", afirma Bellera. Aquesta situació exigeix a les empreses estar sempre alertes i invertir en mesures de ciberseguretat més robustes.

Un altre risc destacat és la dificultat per trobar i contractar certs perfils professionals. "Aquest problema afecta tant els perfils més comuns, com ara xofers, com els de sectors tecnològics d'avantguarda", explica Bellera. Aquesta situació pot frenar el creixement i la innovació de les empreses si no es gestionen adequadament aquestes necessitats de personal.

Bellera també ressalta els riscos climàtics, que inclouen des de l'escassetat de recursos com l'aigua fins a les onades de calor, factors que generen una gran incertesa sobre qui haurà d'assumir els costos d'una necessària transició energètica. "Els riscos climàtics porten molta incertesa, i les empreses han de preparar-se per afrontar aquests desafiaments."

L'Observatori de Riscos de l'Institut Cerdà té com a objectiu proporcionar una visió global i detallada dels riscos emergents, ajudant especialment les petites i mitjanes empreses que sovint no disposen dels recursos per dur a terme aquestes anàlisis. "L'anàlisi de riscos és una excel·lent eina de priorització i inversió", comenta Bellera. Aquesta eina permet a les empreses identificar on posar el focus i prendre decisions informades.

Tres plats per a una bona gestió de riscos

Bellera sintetitza la gestió de riscos en tres punts clau:

  1. Obertura de ment: Estar preparat per a qualsevol eventualitat i no negar la possibilitat que una situació pugui ocórrer.
  2. Estar ben acompanyat: Tenir un bon ecosistema de proveïdors, partners i clients ajuda a mantenir estàndards i avançar conjuntament.
  3. Col·laboració: Aprendre de les experiències d'altres empreses i sectors és essencial per estar preparat davant dels riscos emergents.

En resum, Marta Bellera destaca que la gestió de riscos és fonamental per a la resiliència empresarial. No només es tracta d'anticipar-se als riscos, sinó també de desenvolupar la capacitat de resposta davant d'imprevistos. Amb una bona anàlisi i una estratègia clara, les empreses poden millorar la seva presa de decisions i garantir la seva continuïtat en un entorn incert i canviant.

Vols saber més sobre gestió de riscos empresarials? No et perdis entrevistes a altres experts en gestió de riscos empresarials  i descobreix eines, consells i tendències per al 2024, i obtén una visió completa sobre l'adaptabilitat empresarial i la gestió de riscos.