El ferm compromís de Banc Sabadell amb la sostenibilitat

El ferm compromís de Banc Sabadell amb la sostenibilitat

Treballar en PRO de vostè no només és atendre les necessitats financeres de la teva empresa. És anar més lluny. Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i serveis financers. Per això, Banc Sabadell vol comunicar el compromís que l'entitat té amb la sostenibilitat.

Durant els últims anys hem assistit a una transformació de l’economia i el teixit empresarial a escala global. Una disrupció iniciada ja fa anys per la digitalització i les noves tecnologies a la qual s’ha anat sumant progressivament la interacció amb la societat i el medi ambient, de manera que afecta les esferes personal i professional de cada individu. Així, la lluita contra el canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes, la igualtat i la inclusió social, els drets humans i el bon govern en relació amb la transparència en les decisions i la contribució de les empreses són algunes de les qüestions que ja determinen la trajectòria i la reputació d’una marca. I tots aquests criteris es concentren en un sol concepte: la sostenibilitat, un terme que va més enllà de la mateixa activitat de l’empresa i que incideix en com es duu a terme el seu negoci, els seus impactes i les seves contribucions. Avui, amb la crisi sanitària generada amb la COVID-19 i les seves conseqüències econòmiques, la sostenibilitat és més que una aposta de futur empresarial: és una palanca bàsica per a la seva continuïtat.

Accedeix a tota la informació clicant aquí.