Productes de protecció personal de KM0 fabricats al nostre territori

Productes de protecció personal de KM0 fabricats al nostre territori

PROBEX
«Pro» de protecció i «obex» del llatí (barrera).

D'aquí sorgeix la paraula ‘probex’. Produïm una línia completa de productes destinats a la protecció personal enfront del contagi d'agents infecciosos (COVID-19).

Projecte impulsat per la pime Rido Envàs, que col·labora activament des de l'inici de la pandèmia amb diverses iniciatives de voluntaris fabricadors de pantalles de protecció facial, CO19-FAB-BCN i www.libreguard.care.

Probex a favor de la #culturasegura.