“Nodrir-se de l’experiència d’experts en temes rellevants és essencial per assentar els fonaments d’un projecte sòlid”

“Nodrir-se de l’experiència d’experts en temes rellevants és essencial per assentar els fonaments d’un projecte sòlid”

Emprenedor: Javi Jiménez | Projecte: Kriba 

De què es tracta el teu projecte?
De la democratització a nivell global de la detecció precoç, diagnòstic i monitorització d’infeccions en líquids serosos com la meningitis infantil, la peritonitis o la uveïtis. 

Quin problema vols solucionar? 
En països d’alta renda amb una abundància de recursos i incidències d’infeccions greus relativament baixes, el diagnòstic sol ser ineficient comportant problemes de sostenibilitat dels sistemes de salut. Aquí calen, per tant, eines cost-eficients que accelerin el diagnòstic i el tractament. 

En països amb baixa renda amb escassetat d’eines i infraestructures per establir un diagnòstic tenen taxes d’errors de diagnòstic elevades i, conseqüentment, de mortalitat i morbiditat. 

Són problemes diferents però sota una mateixa necessitat: la detecció precoç d’infeccions de forma fàcil, ràpida i cost-eficient. 

Quina solució aporta? 
El Neosonics. Un dispositiu mèdic en fase final de validació clínica que proporciona de forma no invasiva y automàtica per l’ús d’IA la concentració de glòbuls blancs en líquids serosos en qüestió de segons. Quan el nivell de glòbuls blancs excedeix llindars diagnòstics establerts a la pràctica clínica, això indica la presència d’una infecció. 

Quin és l’avantatge competitiu del teu projecte?  
El projecte pretén satisfer una necessitat mèdica no identificada prèviament amb una solució que es genera a partir de la necessitat i, per tant, que és única i millor que l’standard of care, sense productes o tecnologies alternatives que pugin presentar una competència a curt-mig termini. 

Com vas descobrir el programa Healthcare Vallès? 
Em van contactar per mail. 

Amb quin propòsit vas voler participar al programa? 
Per tal de connectar amb la indústria i els hospitals vinculats al programa. Al menys, el 50% d’aquestes institucions té punts de possible interès estratègic amb Kriba i, a més, podíem aprendre molt, com va ser el cas, pel fet de poder connectar en format reduït i generar possibles col·laboracions. Un exemple és la col·laboració amb el CST per participar en l’assaig clínic per la detecció precoç de peritonitis en pacients en tractament de diàlisi peritoneal domiciliària. I tenim la intenció, per ambdues parts, de que participin en la validació de la detecció i monitorització d’uveïtis. 

Què t’ha aportat el programa Healthcare Vallès? 
Un entorn privilegiat per conèixer en profunditat líders industrials i referents clínics amb qui hem validat que, efectivament, tenim interessos comuns i amb qui, fins i tot, hem generat col·laboracions estratègiques. 

Quins recursos o eines proporcionades pel programa has trobat més útils? 
Les visites i reunions a les entitats associades al programa. Són accessos molt exclusius on ens han rebut, a més, amb molta predisposició per compartir i amb un respecte i to d’igual a igual molt encoratjador. 

Com ha sigut la interacció amb l’equip de Healthcare Vallès? 
Fluïda, activa, flexible, amable, amb una voluntat i actitud excepcional d’entendre les nostres necessitats i de contribuir a resoldre-les sempre pensant en l’impacte del programa des d’un enfoc ampli i perdurable. 

Pots compartir exemples d’obstacles que has pogut superar gràcies al suport del programa? 
El programa, dissenyat i coordinat des del Cecot, a part de formatiu fa de pont entre startups i el teixit industrial i de serveis en salut i hospitalari. Aquesta connexió eficient afavoreix a la identificació de col·laboracions i actuacions rellevants de forma àgil, que és l’escenari ideal per totes les parts. Sense aquest suport ofert per una institució de confiança, que és la principal fortalesa de la Cecot i del programa, les col·laboracions i gestions de les expectatives per dur a terme actuacions i projectes es fa més costosa.  

Quina formació t’ha semblat més interessant?  
La de finançament. M’ha semblat que per empreses en fases molt incipients és molt valuós entendre les tipologies de finançament amb els seus ets i uts que no són visibles si no te’ls expliquen o els experimentes. Nodrir-se de l’experiència d’experts en temes rellevants és essencial per assentar els fonaments d’un projecte sòlid i no cometre errades que, en una fase on els recursos són (molt) limitats habitualment, poden posar en risc la viabilitat de l’empresa. 

Què en penses de les mentories individualitzades rebudes? 
Penso que se li poden treure més profit si a les persones mentores se les fa participar abans en el programa per entendre millor els projectes, les seves fortaleses, potencial i debilitats i així poder treballar millor els aspectes necessaris i rellevants. 

Què destacaries del programa Healthcare? 
Per startups en fases inicials és una oportunitat única per nodrir-se d’experiències i formacions que poden accelerar molt la presa de decisions i l’evolució del projecte per tal d’identificar millor les oportunitats i reduir els riscos. Per startups més madures, l’accés als partners del programa que són referents regionals i internacionals pot habilitar col·laboracions que donin un segell de qualitat i posicionament a la startup en l’ecosistema. En l’absència del programa, que dura uns pocs mesos, aquest procés pot portar anys. 

Recomanaries aquest programa a altres persones emprenedores? Per què?
Sí, per tot el que hem destacat en els punts anteriors i, particularment, en el punt anterior. L’exercici de validar les hipòtesi del teu model de negoci i de la definició del teu pla de negoci implica sortir del despatx, accedir al coneixement i l’experiència de persones expertes i nodrir-te d’aquesta experiència per prendre les decisions pròpies i definir les fites i activitats a realitzar per generar impacte. El programa concentra aquest coneixement i el posa a la teva disposició en una fracció del temps que necessitaries d’altra manera. 

El programa Healthcare Vallès es desenvolupa en el marc del programa Primer, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus. 

Altres informacions relacionades amb el programa Healthcare Vallès 

- Healthcare Vallès - https://serveis.cecot.org/Servei/Healthcare-Valles 

- El Healthcare Vallès de la Cecot forma part de les vint-i-nou preacceleradores del programa Primer 2023 -  https://institucional.cecot.org/Sala-de-premsa/Notes-de-Premsa/Cecot/El-Healthcare-Valles-de-la-Cecot-forma-part-de-les-vint-i-nou-preacceleradores-del-programa-Primer-2023 

- La Cecot fomentarà l’emprenedoria disruptiva del sector de la salut amb el projecte     Healthcare Vallès - https://institucional.cecot.org/Sala-de-premsa/Notes-de-Premsa/Cecot/La-Cecot-fomentara-l-emprenedoria-disruptiva-del-sector-de-la-salut-amb-el-projecte-Healthcare-Valles