Avantatges exclusius en la contractació de productes financers

Avantatges exclusius en la contractació de productes financers

Ajudes directes de l’Estat

A Banc Sabadell disposem d'un extens equip de gestors especialitzats en el sector professional preparats per donar resposta a les necessitats de tots els col·lectius de PROfessionals.

Ajudes directes de l’Estat (RDL 5/2021)

Com funcionen? Empreses que compleixin amb:

• Tenir la seu a Espanya.

• Que el seu volum d’operacions del 2020 s’hagi reduït en més d’un 30 % respecte al del 2019.

• Estar al corrent de pagament dels impostos i de la Seguretat Social.

• No tenir pèrdues durant el 2019.

• Activitat inclosa en el Reial Decret-Llei 5/2021.

• No es pot estar en concurs de creditors ni haver cessat l’activitat.

Quins imports es poden sol·licitar?

• Professionals en règim d’IRPF i empreses amb fins a 10 treballadors. L’import equivalent al 40 % de la caiguda que superi el 30 %. Mín. 4.000 € - màx. 200.000 €.

• Professionals en règim d’IRPF i empreses amb més de 10 treballadors. L’import equivalent al 20 % de la caiguda que superi el 30 %. Mín. 4.000 € - màx. 200.000 €.

A què s’han de destinar les ajudes?

Al pagament de deutes generats entre el març de 2020 i el maig de 2021, i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021:

• Proveïdors.

• Reducció del nominal del deute bancari amb aval públic.

• Costos fixos.

• Reducció del nominal de la resta de deute bancari.

Quins requisits s’han de complir?

• Mantenir l’activitat fins al 30 de juny de 2022.
• No repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.
• Les retribucions de l’Alta Direcció no s’han d’incrementar durant dos anys.

Les ajudes es canalitzaran a través de les Comunitats Autònomes que s’encarregaran de la tramitació, la gestió, la resolució i de l’abonament de les ajudes. Les Comunitats Autònomes podràn modificar les condicions finals de les ajudes directes. El termini de la sol·licitud és fins al 31 de desembre de 2021 o fins a esgotar els 7.000 milions d’euros.

Vols saber-ne més? consulta el nostre simulador a bancsabadell.com/ayudas-directas.

Si necessites més informació o vols fer una consulta, recorda que tens a la teva disposició una assessora especialitzada de Banc Sabadell que t'ajudarà. Contacta amb la Mònica Ares.