Tecnologies de la Informació i la Comunicació | Transformació digital

Pedro Gómez i Jordi Raubert

Assessors TIC i Transformació digital

Des d'aquest àrea t'oferim:

Anàlisi i orientació tecnològica en la implantació d'eines TIC:
Aplicacions de gestió. ERP. BI. CRM.
Serveis de telefonia i comunicacions.
Solucions Cloud.
Seguretat informàtica.
Big Data, IOT.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Aplicacions Industrials: Robòtica, Connectivitat, Sistemes Ciberfísics, Fabricació additiva 3D.
Internet: presència web, màrqueting online, comerç electrònic, xarxes socials.
Suport al creixement i expansió d'empreses del sector TIC.
Assessorament tecnològic en l'optimització de costos i millora de la productivitat de l'empresa.

Pedro Gómez

Enginyer Industrial. Màster Societat Informació. Experiència professional en tasques de gestió orientades a la transformació digital de les organitzacions, administració pública, universitat i l’empresa privada, totes elles vinculades a l’economia digital.

Jordi Raubert

Ciències Empresarials per ESADE. Vinculat al món de l'empresa, els darrers vint-i-dos anys en el desenvolupament de software de gestió i BI. Vinculat a la Direcció Financera i Comercial, ha participat en diferents projectes de Tecnologies de la Informació. Amb experiència en Implementació de solucions de software empresarial i en Consultoria Estratègica i Impuls al desenvolupament empresarial.