Tecnologies de la Informació i la Comunicació | Transformació digital

no hay imagen

Pedro Gómez i Vicenç Luna

Assessors TIC i Transformació digital

Pedro Gómez

Enginyer Industrial. Màster Societat Informació. Experiència professional en tasques de gestió orientades a la transformació digital de les organitzacions, administració pública, universitat i l’empresa privada, totes elles vinculades a l’economia digital.

Jordi Raubert

Ciències Empresarials per ESADE. Vinculat al món de l'empresa, els darrers vint-i-dos anys en el desenvolupament de software de gestió i BI. Vinculat a la Direcció Financera i Comercial, ha participat en diferents projectes de Tecnologies de la Informació. Amb experiència en Implementació de solucions de software empresarial i en Consultoria Estratègica i Impuls al desenvolupament empresarial.

• Anàlisi i orientació tecnològica en la implantació d'eines TIC:

• Aplicacions de gestió. ERP. BI. CRM.

• Serveis de telefonia i comunicacions.

• Solucions Cloud.

• Seguretat informàtica.

• Big Data, IOT.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

• Aplicacions Industrials: Robòtica, Connectivitat, Sistemes Ciberfísics, Fabricació additiva 3D.

• Internet: presència web, màrqueting online, comerç electrònic, xarxes socials.

• Suport al creixement i expansió d'empreses del sector TIC.

• Assessorament tecnològic en l'optimització de costos i millora de la productivitat de l'empresa.