Ajudes dirigides a impulsar l'aplicació de la ciberseguretat en les petites i mitjanes empreses

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha dictat una Ordre mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar l'aplicació de la ciberseguretat en les petites i mitjanes empreses espanyoles en el marc del "Programa Activa Ciberseguretat". Les ajudes consistiran en la recepció d'assessorament especialitzat i individualitzat, proporcionat a través de la Fundació de l'Escola de l'Organització Industrial (EOI).

ORDRE ICT/1093/2020, de 17 de novembre.

Empreses beneficiàries (Art. 3)

Les Pimes espanyoles, qualsevol que sigui la seva forma jurídica que compleixin els requisits de l'art. 2 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la comissió, de 17 de juny de 2014 (menys de 250 empleats i volum de negocis anual inferior a 50 M€) i que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social.

A més hauran de complir els requisits establerts en l'art. 13 de la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre)

Activitat objecte d'ajuda (Art. 5)

Les ajudes seran en espècie, i consistiran a proporcionar a les empreses beneficiàries diferents serveis

» Per a més informació, accedir a la circular 31/2020 elaborada per Fepime.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en TIC i Transformació Digital | Pedro Gómez i Jordi Raubert | tic@cecot.org