Seguretat Industrial

Marc de la Torre

Assessor en seguretat industrial

Enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), amb una amplia experiència en gestió i project management de projectes d'instal·lacions i obra en el sector privat, i de tota la gestió administrativa amb l'administració pública i organismes de control.

Formació contínua als darrers anys al col·legi d'enginyers (COEIC), diferències normatives d'activitats LIIA PCAA, intal·lacions de biomassa avançades, càlcul de sistemes de SCTyEH.

• Informació de quan cal realitzar les revisions de les diferents instal·lacions.

• Informació sobre el que cal fer per adaptar una activitat a la PCAA (Llicència ambiental).

• Orientació sobre els tràmits que s’han de seguir per legalitzar una indústria, comerç, o ampliar l’activitat.

• Orientació sobre la quantitat màxima de productes inflamables que es poden tenir a una indústria.

• Informació sobre quan cal demanar o actualitzar el RASIC (antic REIC), RIAAC o RSIPAC.