Pla per a la renovació d'equips auxiliars en la Indústria de Catalunya

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha presentat al Pla 2019 Renova't Indústria amb l'objectiu d'incentivar la renovació d'alguns equips industrials auxiliars amb descomptes i avantatges en l'adquisició de nous equips de major qualitat i eficiència energètica.

El Pla Renova't oferirà, fins al 30 de setembre de 2019, l'oportunitat de renovar el parc actual d'equips auxiliars al procés industrial per equips de funcionament, rendiment i característiques similars i que acreditin una major qualitat i eficiència energètica. Així, en el marc de la iniciativa, els fabricants i distribuïdors inclouran en les seves ofertes avantatges o incentius de tipus econòmic, com ara descomptes, recompra de l'equip retirat, etc. o serveis addicionals, com manteniment, projecte, estudi, posada en marxa, etc.

A més, les empreses que s'acullin al Pla gaudiran de l'acompanyament tant dels propis fabricants com l'ICAEN, que actuarà com a coordinador de la campanya.

Per a aquest 2019 els equips que formaran part del Pla Renova't Indústria són els següents:

- Motors elèctrics

- Compressors d'aire

- Cremadors i sistemes de combustió

Si la vostra empresa té activitat industrial i està interessada a renovar equipament d’aquesta tipologia cal que demaneu oferta als proveïdors del llistat d’empreses adherides a la campanya. Cada un d’ells ha establert amb l’ICAEN els descomptes i altres avantatges que ofereix durant el 2019, per això l’ICAEN vetllarà per a què aquestes condicions es preservin.

Per a més informació sobre el Pla i per accedir al llistat de proveïdors podeu consultar el web de l'ICAEN en aquest enllaç.