Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2020

Us adjuntem l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2020, el qual recull l’evolució dels principals indicadors conjunturals i estructurals així com dels 21 sectors principals de la indústria catalana. 

Aquest informe s'elabora anualment amb l'objectiu de difondre, de forma àgil i entenedora, els principals esdeveniments de la indústria catalana al llarg de l'any. Incorpora una anàlisi detallada dels vint-i-un sectors més importants. Es publica des del 1993. 

» Per accedir l'informe, cliqueu aquí