Nou registre salarial obligatori
El 14 d'abril va entrar en vigor el Reial decret 902/2020, pel qual s'estableix l'obligació per a tots els autònoms i empreses que tinguin treballadors per compte aliena a realitzar i actualitzar un registre retributiu de tota la seva plantilla, incloent-hi personal directiu i alts càrrecs.

El registre retributiu és un document on s'ha de recollir detalladament tota la informació salarial de l'empresa mostrant separadament les retribucions d'homes i dones en cada plantilla, assegurant la transparència de les retribucions i facilitant l'accés a aquesta informació, amb independència de la mida de l'empresa, amb l'objectiu d'acreditar la igualtat de tracte i la no discriminació.

Durant aquesta sessió, en Pep Bosch, assessor laboral de la Cecot, ens explica els requisits, formalitats i obligacions que comporta el registre, quins valors mitjans cal recollir i en base a quines variables. Modera la sessió la Sandra García, HR Manager d'Estamp.
Tornar a l'espai multimèdia
Assessorament destacat