Marroc | Programa de Verificació de Conformitat per a productes industrials
En aquest webinar, en Juan Carlos Vivas, encarregat del desenvolupament de negocis de Tüv Rheinland, ens explica quins productes es controlen abans de l'enviament i quins productes es controlen al Marroc, també ens descriu el procediment per a cada tipus de verificació i els documents necessaris per a la verificació en origen, així com els requisits específics per als productes elèctrics i les tarifes per a cada tipus de verificació.
Tornar a l'espai multimèdia
Assessorament destacat